Špeciálnou kategóriou našej činnosti sú vŕtacie práce pre tepelné čerpadlá. Pre tepelné čerpadlá zem-voda vŕtame tzv. suché vrty. Tiež vŕtame sacie a vsakovacie sondy pre tepelné čerpadlá voda-voda. Pre tepelné čerpadlá zem-voda a voda-voda robíme kompletné prepojenie od vrtov až po tepelné čerpadlá. 

Prosím, informujte sa emailom alebo telefonicky, aká je aktuálna cena vŕtania a tlakových skúšok, majte nachystanú informáciu o počte vrtov, lokalite, hĺbke vrtov, prípadne o situácii rozdelenia vrtov.