Zabezpečovali sme

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie, vzduchotechniku pre všetky tri etapy výstavby súboru rodinných domov ako aj bytových domov
 • Realizácia: dodávka a montáž vykurovania a tepelných čerpadiel pre rodinné domy v I. a II. etape

www.domy-kosice.sk

Košice
2011-2013

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie pre 49 rodinných domov
Košice - Myslava
2012

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie terasových bytových domov s 22 bytmi, zdroje tepla – tepelné čerpadlá. 
Košice

Zabezpečovali sme: 

 • Projekty: realizačný projekt pre vykurovanie a zdravotechnické inštalácie pre 16 rodinných domov v obytnom súbore
Malá Ida

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie 70 bytov a 4 obchodných priestorov - I.etapa
 • Realizácia: dodávka a montáž teplovodného vykurovania bytov v I. a II.etape
Košice
2012-2014

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt vzduchotechniky a teplovodného vykurovania 35 bytov vrátane plynovej kotolne 170 kW

 

Okánikova ul., Bratislava
2013

Stavba je členená na objekt bytového domu a administratívnej budovy. Úžitková plocha je 6800 m2. Vrámci projektov sa riešilo: PD pre vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku, klimatizáciu, v subdodávke plyn. Projekt vykurovania riešil teplovodné vykurovanie 36 bytov, obchodných priestorov a administratívnej budovy. Ako zdroj tepla slúži plynová kotolňa 270 kW. Projekt chladenia rieši chladenie administratívnej budovy vodnými fancoilami. Zdroj chladu je chladič o výkone 64kW. Projekt klimatizácie rieši klimatizáciu bytov a obchodných priestorov split a multisplit klimatizačnými systémami. Časť vzduchotechnika riešila vetranie  administratívnej budovy, obchodných priestorov, garáží a odvetranie hygienických zariadení a kuchýň bytov. 

Bratislava
2013

Obytný komplex tvoria štyri bytové domy a polyfunkčný objekt. Vrámci projekcie sme zabezpečili projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky a klimatizácie.

Košice
2014

Projektová príprava a realizácia podlahového vykurovania víl, zdroj tepla: tepelné čerpadlo alebo plynový kotol

Košice
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt pre vykurovanie a chladenie pomocou tepelných čerpadiel, zdravotechniku, vzduchotechniku
Garbiarska ul., Košice
2016

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt pre vykurovanie 18 bytov vrátane plynovej kotolne, projekt pre zdravotechniku, vzduchotechniku, plynoinštaláciu

 

Kmeťova ul., Košice
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt podlahového vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky
Košice
2016 - 2017

Zabezpečovali sme:

 • Projekt kotolne, vykurovania, vzduchotechniky, plynofikácie
Košice
2015