Spoločnosť Klima – Teplo designing, s.r.o. bola založená v roku 2008 v Košiciach. Na začiatok si ako hlavný princíp pre svoju činnosť stanovila návrh cenovo dostupných a ekologických riešení pre systémy vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie, zdravotechnických inštalácií a celkového technického zariadenia rôznych typov budov. V projekcii sa neustále snažíme o využívanie inovatívnych prístupov, sledujeme trendy vo vyspelejších krajinách a nemáme problémy ani pri implementácii týchto riešení. Veľký dôraz kladieme na spokojnosť zákazníka, na kvalitu a na šetrnosť voči životnému prostrediu s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady.
 
Za rozumných technických a investičných podmienok presadzujeme inštaláciu tepelných čerpadiel, v ktorej sme za tú dekádu našej existencie nadobudli skúsenosti z projektovania týchto zariadení, ich realizácie a spätnej informácie od zákazníka. Sústavne inovujeme a to sa týka aj nášho softvérového a hardvérového vybavenia – investujeme do popredných programov ako Revit, TechCON, Protech. Pre lepšie pokrytie potrieb zákazníkov pospytujeme služby aj na našej pobočke v Bratislave. Náš tím pozostáva z 12 skúsených projektantov.