Objekt bol navrhnutý ako multifunčkné obchodné centrum s pasážami, obchodmi, technickými priestormi, kanceláriami,  s možnosťou dvojúrovňového parkovania . Hrubá nájomná plocha približne 29 000 m2.

Multifunkčné centrum Štadión v Žiline sa radí medzi prvé projekty na Slovensku predschválené na certifikáciu systémom LEED. 

  • Projekt: Realizačný Projekt pre vykurovanie/chladenie, a vzduchotechniku. Zdroj tepla/chladu  - tepelné čerpadlá voda-voda , systém dry and spray s vodnou slučkou. Chl.Výkon : 6MW. Cca 200 ks vnútorných jednotiek tep. čerpadiel. 
Žilina

V rámci objektu sa projekčne riešil návrh vetrania, vykurovania a klimatizácie priestorov kancelárií, laboratórií, špeciálnych laboratórií, zasadačiek a študovní, prednáškovej sály foyer a galérie bufetu a zázemia bufetu, archívov. Vetranie bolo riešené centrálnymi VZT jednotkami respektíve odsávanie laboratórií pomocou digestorov. Centrálne VZT jednotky využívajú spätné získavanie tepla na úrovni 85-95% a vlhkosti na úrovni 35-50%. Vykurovanie teplovodné pomocou vykurovacích telies a fancoilov slúžiacich aj na chladenie. 

Plocha  : 15 200 m2

Vykurovací výkon 1,2 MW + 0,3 MW na ohrev TPV. Zdrojom tepla odovzdávacia stanica tepla.

Ako zdroj chladu slúžia 2 adiabatické chladiče fy. Menerga o výkone 2x260 kW.

 

Bratislava