Plesnivejú vám steny či máte pocit, že vám zo vzduchotechnických výustiek veľmi fúka na hlavu? Alebo potrebujete merať objem nečistôt vo vnútornom prostredí? U nás si môžete objednať aj rôzne druhy merania stavbárskych veličín. Disponujeme

  •                 Termokamerou zn. Testo
  •                 Príložným teplomerom
  •                 Prietokomerom KIMO
  •                 Prietokomerom Testo
  •                 Meračom znečistenia ovzdušia

Merania vykonávame za účelom preukázania naprojektovaných a zrealizovaných zákazok, prípadne spoľahlivejšieho definovania potrebných technických vylepšení už existujúcich stavieb.