Zabezpečovali sme

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie, vzduchotechniku pre všetky tri etapy výstavby súboru rodinných domov ako aj bytových domov
 • Realizácia: dodávka a montáž vykurovania a tepelných čerpadiel pre rodinné domy v I. a II. etape

www.domy-kosice.sk

Košice
2011-2013

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie 70 bytov a 4 obchodných priestorov - I.etapa
 • Realizácia: dodávka a montáž teplovodného vykurovania bytov v I. a II.etape
Košice
2012-2014

Projektová príprava a realizácia podlahového vykurovania víl, zdroj tepla: tepelné čerpadlo alebo plynový kotol

Košice
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie a zdravotechnické inštalácie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT GEO 312C (zem - voda), 2x 80 m vrty, podlahové vykurovanie PYD ALU FLOOR
Šebastovce
2014 - 2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ17 (zem-voda), 3 x 100m vrty, podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP
Spišská Nová Ves
2015 - 2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT AIR X170 (vzduch - voda), podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP, stropné chladenie PYD ALU TOP
Záborské
2015
 • Zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda Mitsubishi Zubadan 23 kW (vzduch – voda) – 2 ks.
 
 • Vykurovanie pomocou doskových vykurovacích telies
 
 • Chladenie a vykurovanie pomocou fancoilov
 
 
Hliník nad Hronom
2018

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: Nízkoenergetická stavba EcoPoint Košice (pre developera: Bischoff & Compagnons) - vytvorenie koncepcie a projektová dokumentácia PSP pre vykurovanie, chladenie a vzduchotechniku objektu.  Ako zdroj tepla boli navrhnuté tepelné čerpadlá typu zem-voda o výkone 2x70kW s primárnym zdrojom tepla/chladu 30 hlbinných vrtov o hĺbke 130m. Nízkoteplotné vykurovanie a chladenie priestorov riešené aktívnym betónovým jadrom v stropoch, na prvom nadzemnom podlaží kombinované aj s podlahovým vykurovaním. Vetranie centrálnou vetracou jednotkou. Spätné získavanie tepla je na úrovni 90%. Výmenníky tepla a chladu sú napájané z centrálneho nízkoteplotného systému vykurovania a chladenia. Ohriaty odvádzaný vzduch z administratívnych priestorov je využívaný na temperovanie garáží.
 • Realizácia: Dodávka a montáž primárnej strany tepelných čerpadiel – vodorovné rozvody pre hlbinné vrty
Košice

Zabezpečovali sme:

 • projekcia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika
 • realizácia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, MaR, ZTI

V objekte pozostávajúcom z hotelovej a administratívnej časti sa riešilo: vykurovanie/chladenie pomocou vodných fancoilov a radiátorov, zdroj tepla: výmenníková stanica 700 kW, zdroj chladu chiller: chladiaci výkon 400 kW; vetranie kongresovej sály, kuchyne, jedálne, administratívnej časti, hotelovej časti, klimatizácia serverovne.

Zvolen
2008

Projekcia : Realizačný Projekt pre strojné chladenie – 2xturbokompresory o výkon 6,4MW + chladiace veže .

Realizácia :  Dodávka a montáž chladenia turbokompresormi   

Slovenská Ľupča