Projektové návrhy (nielen naše) vieme aj zrealizovať. Zdôraznime však, že najefektívnejšie je, ak je návrh a realizácia pod záštitou jednej spoločnosti – len tak vieme docieliť optimálne náklady a garantovať bezchybný výsledok, preto sa na nás obráťte v ktorejkoľvek fáze projektu a poraďte sa s odborníkmi. V rámci realizácie zabezpečujeme kompletnú prípravu profesií TZB, koordináciu s harmonogramom stavby.