• Zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda Mitsubishi Zubadan 23 kW (vzduch – voda) – 2 ks.
 
  • Vykurovanie pomocou doskových vykurovacích telies
 
  • Chladenie a vykurovanie pomocou fancoilov
 
 
Hliník nad Hronom
2018

Zabezpečovali sme:

  • Projekt: Nízkoenergetická stavba EcoPoint Košice (pre developera: Bischoff & Compagnons) - vytvorenie koncepcie a projektová dokumentácia PSP pre vykurovanie, chladenie a vzduchotechniku objektu.  Ako zdroj tepla boli navrhnuté tepelné čerpadlá typu zem-voda o výkone 2x70kW s primárnym zdrojom tepla/chladu 30 hlbinných vrtov o hĺbke 130m. Nízkoteplotné vykurovanie a chladenie priestorov riešené aktívnym betónovým jadrom v stropoch, na prvom nadzemnom podlaží kombinované aj s podlahovým vykurovaním. Vetranie centrálnou vetracou jednotkou. Spätné získavanie tepla je na úrovni 90%. Výmenníky tepla a chladu sú napájané z centrálneho nízkoteplotného systému vykurovania a chladenia. Ohriaty odvádzaný vzduch z administratívnych priestorov je využívaný na temperovanie garáží.
  • Realizácia: Dodávka a montáž primárnej strany tepelných čerpadiel – vodorovné rozvody pre hlbinné vrty
Košice

Riešili sme projekt pre profesie: vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, v subdodávke meranie a regulácia, elektroinštalácie. Tiež sme vyhotovili energetický štítok. Výstavba administratívnej budovy začala v auguste 2008 a je súčasťou konceptu dvoch navzájom nezávislých a zároveň funkčne prepojených budov – sídla SSE, a. s. a technologického centra SSE, a. s.. Celková kapacita budovy technologického centra je 216 zamestnancov a administratívnej budovy 300 zamestnancov. Vykurovanie a chladenie budov bolo riešené pomocou VRV systému. V rámci vetrania bolo riešené vetranie zasadačiek a odvetranie hygien.

 

 

 

Žilina
2008

Projekt ústredného vykurovania a chladu riešil ako zdroj tepla tepelné čerpadlo, vykurovanie a chladenie pomocou vodných fancoilov, napojenie VZT jednotiek a prípravu TÚV. 

Tepelný výkon pre vykurovanie: 680 kW

Chladiaci výkon pre chladenie: 560 kW

 

 

Moldavská ul., Košice

Zabezpečovali sme:

  • projekcia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika
  • realizácia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, MaR, ZTI

V objekte pozostávajúcom z hotelovej a administratívnej časti sa riešilo: vykurovanie/chladenie pomocou vodných fancoilov a radiátorov, zdroj tepla: výmenníková stanica 700 kW, zdroj chladu chiller: chladiaci výkon 400 kW; vetranie kongresovej sály, kuchyne, jedálne, administratívnej časti, hotelovej časti, klimatizácia serverovne.

Zvolen
2008