U nás si môžete objednať

  • štúdie energetických systémov s ohľadom na optimálne investičné/prevádzkové náklady;
  • projekty pre územné rozhodnutie;
  • projekty pre stavebné povolenie;
  • tendrovú dokumentáciu;
  • realizačné projekty; 
  • skreslenie skutkového stavu po realizácii
  • spracovanie BIM modelu
Navrhujeme TZB pre široké spektrum stavieb (pre rodinné domy, bytové domy, hotely, obchodné priestory, priemyselné stavby, školy, nemocnice, administratívne budovy a ďalšie).  
 
Našimi projektantmi priamo zabezpečujeme profesie: vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, zdravotechnické inštalácie, plynoinštalácie a vonkajšie rozvody tepla. V subdodávkach pre Vás zabezpečíme elektroinštaláciu, meranie a reguláciu, zariadenie na odvod dymov a tepla, požiarnu ochranu a prípadne aj iné profesie. Sekcia Referencie vás prevedie celou škálou našej projekčnej činnosti.