S intenzívnou prácou v Revite sme začali v roku 2015. Tvoríme kvalitné BIM modely bez priestorových a koordinačných chýb. Priestorová koordinácia jednotlivých profesii a stavby v 3D znižuje časté problémy pri realizácii, ktoré vznikajú pri nedostatočnej koordinácii potrubí, prípadne nepochopením výkresov. Možnosť zobrazovania ľubovoľného množstva pôdorysov, rezov a detailov zaručí väčšiu hodnotu dokumentácie a uľahčuje montáž na stavbe.

Ako hlavné výhody BIM vidíme:

  • presný výkaz výmer
  • eliminácia chybovosti v projektoch
  • paralelná práca všetkých profesii pracujúcich na projekte
  • eliminácia kolízii, ich riešenie počas projektovania

Zabezpečujeme BIM modely pre profesie vykurovania, chladenia, vzduchotechniky a zdravotechniky. Prezrite si naše BIM modely v sekcii REFERENCIE.