BIM

 • Bytový dom s polyfunkciou -  58 bytov
 • Spracovaný projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Veľkoplošné vykurovanie/chladenie
 • Zdroj vykurovania a chladenia
 • 2 ks tepelné čerpadla voda/voda
 • 3 ks tepelné čerpadla vzduch/voda

 

Košice
2016
 • Nákupné centrum s celkovou prenajímateľnou plochou 21 970 m2
 • Celková zastavaná plocha 37 300 m2
 • Počet prevádzok: 93
 • Spracovaný projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky a vzduchotechniky

 

Prešov
2016
 • Administratívna časť 12 800 m2
 • Podzemné parkovisko 8 000 m2
 • Celková plocha 20 800 m2
 • Spracovaný projekt vykurovania,  chladenia, zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Veľkoplošné vykurovanie/chladenie systémom PYD
 • Zdroj tepla tepelné čerpadlo voda/voda

 

Košice
 • Celková plocha 7 500 m2
 • Bytový dom s polyfunkciou - 68 bytov
 • Spracovaný projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Veľkoplošné vykurovanie/chladenie systémom aktivácie betónového jadra

 

Ľubotice

DODÁVKA A MONTÁŽ

Zabezpečovali sme

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie, vzduchotechniku pre všetky tri etapy výstavby súboru rodinných domov ako aj bytových domov
 • Realizácia: dodávka a montáž vykurovania a tepelných čerpadiel pre rodinné domy v I. a II. etape

www.domy-kosice.sk

Košice
2011-2013

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie 70 bytov a 4 obchodných priestorov - I.etapa
 • Realizácia: dodávka a montáž teplovodného vykurovania bytov v I. a II.etape
Košice
2012-2014

Projektová príprava a realizácia podlahového vykurovania víl, zdroj tepla: tepelné čerpadlo alebo plynový kotol

Košice
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie a zdravotechnické inštalácie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT GEO 312C (zem - voda), 2x 80 m vrty, podlahové vykurovanie PYD ALU FLOOR
Šebastovce
2014 - 2016

Rodinné domy

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie a zdravotechnické inštalácie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT GEO 312C (zem - voda), 2x 80 m vrty, podlahové vykurovanie PYD ALU FLOOR
Šebastovce
2014 - 2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ17 (zem-voda), 3 x 100m vrty, podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP
Spišská Nová Ves
2015 - 2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT AIR X170 (vzduch - voda), podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP, stropné chladenie PYD ALU TOP
Záborské
2015

Bytové domy

Zabezpečovali sme

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie, vzduchotechniku pre všetky tri etapy výstavby súboru rodinných domov ako aj bytových domov
 • Realizácia: dodávka a montáž vykurovania a tepelných čerpadiel pre rodinné domy v I. a II. etape

www.domy-kosice.sk

Košice
2011-2013

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie pre 49 rodinných domov
Košice - Myslava
2012

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie terasových bytových domov s 22 bytmi, zdroje tepla – tepelné čerpadlá. 
Košice

Zabezpečovali sme: 

 • Projekty: realizačný projekt pre vykurovanie a zdravotechnické inštalácie pre 16 rodinných domov v obytnom súbore
Malá Ida

Administratíva

 • Zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda Mitsubishi Zubadan 23 kW (vzduch – voda) – 2 ks.
 
 • Vykurovanie pomocou doskových vykurovacích telies
 
 • Chladenie a vykurovanie pomocou fancoilov
 
 
Hliník nad Hronom
2018

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: Nízkoenergetická stavba EcoPoint Košice (pre developera: Bischoff & Compagnons) - vytvorenie koncepcie a projektová dokumentácia PSP pre vykurovanie, chladenie a vzduchotechniku objektu.  Ako zdroj tepla boli navrhnuté tepelné čerpadlá typu zem-voda o výkone 2x70kW s primárnym zdrojom tepla/chladu 30 hlbinných vrtov o hĺbke 130m. Nízkoteplotné vykurovanie a chladenie priestorov riešené aktívnym betónovým jadrom v stropoch, na prvom nadzemnom podlaží kombinované aj s podlahovým vykurovaním. Vetranie centrálnou vetracou jednotkou. Spätné získavanie tepla je na úrovni 90%. Výmenníky tepla a chladu sú napájané z centrálneho nízkoteplotného systému vykurovania a chladenia. Ohriaty odvádzaný vzduch z administratívnych priestorov je využívaný na temperovanie garáží.
 • Realizácia: Dodávka a montáž primárnej strany tepelných čerpadiel – vodorovné rozvody pre hlbinné vrty
Košice

Riešili sme projekt pre profesie: vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, v subdodávke meranie a regulácia, elektroinštalácie. Tiež sme vyhotovili energetický štítok. Výstavba administratívnej budovy začala v auguste 2008 a je súčasťou konceptu dvoch navzájom nezávislých a zároveň funkčne prepojených budov – sídla SSE, a. s. a technologického centra SSE, a. s.. Celková kapacita budovy technologického centra je 216 zamestnancov a administratívnej budovy 300 zamestnancov. Vykurovanie a chladenie budov bolo riešené pomocou VRV systému. V rámci vetrania bolo riešené vetranie zasadačiek a odvetranie hygien.

 

 

 

Žilina
2008

Projekt ústredného vykurovania a chladu riešil ako zdroj tepla tepelné čerpadlo, vykurovanie a chladenie pomocou vodných fancoilov, napojenie VZT jednotiek a prípravu TÚV. 

Tepelný výkon pre vykurovanie: 680 kW

Chladiaci výkon pre chladenie: 560 kW

 

 

Moldavská ul., Košice

Nemocnice, ústavy

Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačná sála a súvisiace oddelenia

Projekcia: Realizačný projekt vzduchotechniky 
Projekt riešil:
 • Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály 
 • Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS 
 • Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu
 • Vetranie hygienických priestorov
 • Požiarne vetranie
 • Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

 

Poprad
1955

Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačný sál a súvisiace oddelenia

ZREALIZOVANÉ

 

 

Projekcia : Realizačný Projekt vzduchotechniky

Projekt riešil -       Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály

Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS

Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu

Vetranie hygienických priestorov

Požiarne vetranie

Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

Poprad

 

Realizačný projekt

Vetranie zdravotníckych oddelení –vzduchotechnika-10ks VZT jednotiek, modernizácia chladiacich agregátov, veží a úpravne vody, strojovňa chladenia, rozvody tepla a chladu 3MW

 

 

 

Košice

Hotely, reštaurácie

realizačný projekt ÚV, VZT, CHL, ZTI, PL

Jasná
2018 - 2020

Zabezpečovali sme:

 • Projekt vzduchotechniky, vykurovania, zdravotechniky
Štrba
2013

Obchodné priestory

Projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, plynofikácie.

Košice
2015 - 2017

Priemyselné stavby

Projekcia : Realizačný Projekt pre strojné chladenie – 2xturbokompresory o výkon 6,4MW + chladiace veže .

Realizácia :  Dodávka a montáž chladenia turbokompresormi   

Slovenská Ľupča

-          technologická stavba pre zdravotníctvo, výrobné haly sú definované ako vysoko čisté prostredie

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, tender a realizačný projekt rieši vzduchotechniku čistých priestorov,

vzduchotechniku pridružených priestorov, výrobu pary a vykurovanie.

Michalovce
2014 - 2015

Školy, športoviská

Objekt bol navrhnutý ako multifunčkné obchodné centrum s pasážami, obchodmi, technickými priestormi, kanceláriami,  s možnosťou dvojúrovňového parkovania . Hrubá nájomná plocha približne 29 000 m2.

Multifunkčné centrum Štadión v Žiline sa radí medzi prvé projekty na Slovensku predschválené na certifikáciu systémom LEED. 

 • Projekt: Realizačný Projekt pre vykurovanie/chladenie, a vzduchotechniku. Zdroj tepla/chladu  - tepelné čerpadlá voda-voda , systém dry and spray s vodnou slučkou. Chl.Výkon : 6MW. Cca 200 ks vnútorných jednotiek tep. čerpadiel. 
Žilina

V rámci objektu sa projekčne riešil návrh vetrania, vykurovania a klimatizácie priestorov kancelárií, laboratórií, špeciálnych laboratórií, zasadačiek a študovní, prednáškovej sály foyer a galérie bufetu a zázemia bufetu, archívov. Vetranie bolo riešené centrálnymi VZT jednotkami respektíve odsávanie laboratórií pomocou digestorov. Centrálne VZT jednotky využívajú spätné získavanie tepla na úrovni 85-95% a vlhkosti na úrovni 35-50%. Vykurovanie teplovodné pomocou vykurovacích telies a fancoilov slúžiacich aj na chladenie. 

Plocha  : 15 200 m2

Vykurovací výkon 1,2 MW + 0,3 MW na ohrev TPV. Zdrojom tepla odovzdávacia stanica tepla.

Ako zdroj chladu slúžia 2 adiabatické chladiče fy. Menerga o výkone 2x260 kW.

 

Bratislava