Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačná sála a súvisiace oddelenia

Projekcia: Realizačný projekt vzduchotechniky 
Projekt riešil:
 • Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály 
 • Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS 
 • Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu
 • Vetranie hygienických priestorov
 • Požiarne vetranie
 • Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

 

Poprad
1955

Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačný sál a súvisiace oddelenia

ZREALIZOVANÉ

 

 

Projekcia : Realizačný Projekt vzduchotechniky

Projekt riešil -       Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály

Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS

Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu

Vetranie hygienických priestorov

Požiarne vetranie

Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

Poprad

 

Realizačný projekt

Vetranie zdravotníckych oddelení –vzduchotechnika-10ks VZT jednotiek, modernizácia chladiacich agregátov, veží a úpravne vody, strojovňa chladenia, rozvody tepla a chladu 3MW

 

 

 

Košice

Rekonštrukcia chirurgie a OFZT – realizačný projekt vykurovanie

 

Košice

Projektová dokumentácia – teplovodné vykurovanie a vyregulovanie pavilónu A 

Košice

Zabezpečovali sme:

 • Energetický audit
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
 • Projekt teplovodného vykurovania objektov vrátane  zdroja tepla - plynovej kotolne, v subdodávke ZTI, AS, MaR, ELI, PO. 
Svidník
2015

Zabezpečovali sme:

 • Projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, plynofikácie.

 

 

Banská Bystrica
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: rekonštrukcia vykurovania areálu s jednou admininistratívnou budovou, 4 bytovými domami, jedálňou, objektami vrátnice, dielne, skladov, garážami, práčovňou, hlavnou budovou liečebne atď. Ako zdroje tepla boli navrhnuté samostatné plynové kotolne pre menšie objekty a plynová kotolňa 1,3MW pre hlavnú budovu. Projekt zahrňoval aj vonkajšie rozvody plynu a teplovodné vykurovanie hlavnej budovy. 
2013