Projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, plynofikácie.

Košice
2015 - 2017