Projekcia : Realizačný Projekt pre strojné chladenie – 2xturbokompresory o výkon 6,4MW + chladiace veže .

Realizácia :  Dodávka a montáž chladenia turbokompresormi   

Slovenská Ľupča

-          technologická stavba pre zdravotníctvo, výrobné haly sú definované ako vysoko čisté prostredie

Zabezpečovali sme:

  • Projekt: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, tender a realizačný projekt rieši vzduchotechniku čistých priestorov,

vzduchotechniku pridružených priestorov, výrobu pary a vykurovanie.

Michalovce
2014 - 2015