Zabezpečovali sme:

  • Projekt vzduchotechniky, vykurovania, zdravotechniky
Štrba
2013